Corrent Continu

Corrent Continu#

A 1r de Batxillerat només treballarem amb Corrent Continu (CC, DC en anglès). De totes formes, les lleis que aplicarem seran vàlides per resistències connectades a Corrent Altern (CA, AC en anglès). De fet, la teoria de Corrent Altern, que veurem a 2n de Batxillerat, és una generalització del concepte de resistència que s’anomena impedància i que utilitza nombres complexos per mantenir de forma generalitzada les lleis que veurem aquest curs.

És important recordar la simbologia que ens permet representar els components als circuits. Nosaltres estem obligats a fer servir simbologia ISO, però és covenient coneixer també els símbols americans ja que molta documentació i programari els utilitza.

Piles i bateries

Pila Bateria

Recordeu que la línia més llarga indica el pol positiu (+)

Resistències

ISO ANSI

Resistències variables

ISO ANSI

Potenciòmetres

ISO ANSI

Condensadors

Bobines

ISO ANSI

Diodes i leds

Diode Led

El triangle indica el sentit en que deixa passar el corrent. La línia indica la connexió a (-) per que s’encengui el led.