Plàstics#

Pàgina en desenvolupament

Encara estem treballant en aquest document.
Esperem oferir-vos properament el seu contingut.
Disculpeu les molèsties.

Recordem que un plàstic és un polímer amb uns additius: colorants, plastificants, reticulants, antiestàtis, retardantss de flama … I que tenim tres families ben diferenciades segons la seva estructura i que determinen moltes de les seves propietats: termoplàstics, termoestables i elastòmers.

Recordem les seves principals característiques:

Termoplàstics#

 • S’estoven quan s’escalfen i es tornen a endurir al refredar-se.

 • Poc entrecreuament entre cadenes, fàcil separació en aplicar calor.

 • Aquest procés es pot repetir tantes vegades com es vulgui. Això implica un fàcil reciclatge.

 • Poden ser 100% amorfs o semicristal·lins, el grau canvia segons el polímer.

 • Es comercialitzen en forma de pellets.

 • Molts són transparents, es pot donar color amb pigments.

Termoestables#

 • Solidifiquen mitjançat un curat , els reactius per l’acció d’un catalitzador) generen cadenes que s’entrecreuen.

 • Són plàstics més rígids i resistents a la temperatura en comparació als termoplàstics. Però són més fràgils.

 • Es comercialitzen com a resines bicomponents

 • No es poden reciclar: les cadenes estan unides amb tanta força que el plàstic es degrada

 • Encara no hi ha termoplàstics que tinguin les propietats dels termoestables

 • Són amorfs

Elastòmers#

 • Les seves macromolècules formen una xarxa que es pot estirar i contraure. Són molt elàstics

 • No suporten bé la temperatura i, com els termoestables, es degraden

 • La majoria d’elastòmers són termoestables: es formen enllaços covalents entre cadenes durant la vulcanització.

 • Els elastòmers termoplàstics (TPE) són més fàcilment conformables, per exemple pe injecció. Els enllaços entre cadenes són secundaris. El reciclatge és possible.