Nanotecnologia

Nanotecnologia#

Pàgina en desenvolupament

Encara estem treballant en aquest document.
Esperem oferir-vos properament el seu contingut.
Disculpeu les molèsties.

Aquest camp neix amb el títol d’una conferència de Richard Feynman There’s Plenty of Room at the Bottom el 29/12/1959. La qüestió és controlar i manipular la matèria en el rang dels 1‑100 nm. Als darrers anys els nanotubs de carboni, el grafè i els ful·lerens han donat una nova empenta a aquest camp. Les aplicacions d’aquestes noves formes al·lotròpiques del carboni són increïbles, com ara els supercondensadors o la medicina. Els nanotubs de carboni es fan servir per manillars de bicicletes o fletxes.

Types of Carbon Nanotubes

Fa pocs anys que els ful·lerens s’utilitzen com a portador d’antibiòtics o en la lluita contra el càncer.

C60a

El grafè és un material molt lleuger, dur, rígid i resistent, insuperable conductor elèctric i tèrmic. Recentment s’ha descobert la superconductivitat del grafè amb capes rotades un angle màgic de 1,1°. Les perspectives d’aplicació en el camp de la fusió nuclear, les cèl·lules fotovoltaiques, els transistors i pantalles són prometedores.

Hide code cell source
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('cYpfD12bqIw')
Hide code cell source
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('cig_TPfVL2Y')