Motors pas a pas#

Aquests motors necessiten un microcontrolador per marcar la seqüència d’activació dels pols magnètics. D’aquesta forma s’aconsegueix un excel·lent control de la velocitat, acceleració i fins-i-tot del moment a cada instant, de forma que els trobem en discs durs, escanners, impressores, impressores 3D, routers CNC, etc.

Hide code cell source
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('b_-PQCjyRRQ')

28BYJ-48#

Es habitual trobar al taller aquest motor pas a pas; econòmic i ben documentat, tants si treballem amb Arduino [Pro23]. com si ho fem amb micropython [vS20]. Trobarem dos models diferents, de 5V i de 12V.

Especificacions#

Model

28BYJ-48 5V

Voltatge nominal

5 V

Nombre de fases

4

Relació de transmissió

\(\frac{1}{64}\)

Resistència CC

\(50\ \Omega \pm 7% \)

Moment

\(\gt 34 \ mN m \)

Seqüències#

Aquest motor el podem fer girar amb tres seqüències diferents. Si les apliquem cíclicament en l’ordre 1-2-3-4-5-6-7-8 el motor gira en un sentit, si ho fem en l’ordre 8-7-6-5-4-3-2-1 girarà en sentit contrari.

Wave drive#

senyals

1

2

3

4

5

6

7

8

blau

1

1

rosa

1

1

groc

1

1

taronja

1

1

half step#

senyals

1

2

3

4

5

6

7

8

blau

1

1

1

rosa

1

1

1

groc

1

1

1

taronja

1

1

1

full step#

senyals

1

2

3

4

5

6

7

8

blau

1

1

1

1

rosa

1

1

1

1

groc

1

1

1

1

taronja

1

1

1

1

La seqüència wave drive només es fa servir en entorns didàctics, com ara explicacions o vídeos. En la pràctica s’utilitzen les seqüències half step (8 passos per volta) i full step (4 passos per volta), aquesta darrera més ràpida i potent però menys estable.

Corbes característiques#

Ja que el fabricant no les facilita, la comunitat maker ha publicat diversos tests experimentals [marcoc21] [MeB21].