Diagrames de contactes

Diagrames de contactes#

  • Les entrades es representen com a interruptors NT. Si l’entrada està negada es representa amb un interruptor NO.

  • La funció AND de dues entrades implica posar els dos interruptors en sèrie

  • La funció OR de dues entrades implica posar els dos interruptors en paral·lel

  • La sortida es representa per una bombeta

Pàgina en desenvolupament

Encara estem treballant en aquest document.
Esperem oferir-vos properament el seu contingut.
Disculpeu les molèsties.

PAU 2010 S4 2#

PAU PAU 2009 S1 2#

PAU 2009 S4 2#