Compòsits#

Pàgina en desenvolupament

Encara estem treballant en aquest document.
Esperem oferir-vos properament el seu contingut.
Disculpeu les molèsties.

Un material compost o compòsit és un material que té més d’una fase i cada una d’elles amb diferents proporcions:

 • Matriu: És la fase continua i de major proporció. Transfereix la tensió a la resta de fases. Pot ser polimèrica, metàl·lica i ceràmica.

 • Fase dispersa: S’escampa per la matriu amb la finalitat de millorar-ne les propietats. Pot ser polimèrica, metàl·lica i ceràmica i en forma de partícules, fibres i estructures:

  • Partícules: Qualsevol tipus de carbur.Nano-partícules.

  • Fibres i teixits: Fibra de vidre. Fibra de carboni. Kevlar.

  • Estructures: Panell d’abella. Escumes.

Compòsits amb matriu polimèrica i fibra#

Segurament el material compòsit més conegut: mitjans de transport, competició, bicicletes, indústria aeronàutica…

 • Matriu: resina epoxi o de polièster (termoestables)

  • Epoxi: bones propietats mecàniques, resistència tèrmica i estabilitat dimensional. Cost elevat i toxicicitat .

  • Polièster: bon ratio preu/propietats, adequat per peces grans. Inflamable i elevada contracció.

Pràcticament no hi ha aplicacions per resines soles, solen estar sempre reforçades:

 • Reforç: fibres de vidre, kevlar i carboni

  • Vidre: E=50-90 GPa, baix cost materia prima i elevada resistència tèrmica i química. Elevada densitat (1,9-2,6 g/cm3) i abrasiva (inutilitza les eines de tall)

  • Carboni: elevades o molt elevades propietats mecàniques (E=240-400 GPa), baixa densitat (1,75 g/cm3), aïllant tèrmic. Cost elevat (producció).

L’orientació de la fibra és important per conèixer les propietats mecàniques del compòsit.

Pre-preg#

El preimpregnat s’utilitza en la indústria aeronautica i de l’automòbil. També per les pales del rotor dels aerogeneradors.

 • Làmines de resina d’epoxi reforçades amb fibres i adhesivades per una de les dues cares

 • Només necessiten temperatura pel procés de curat de la resina

 • Prototipatge i sèries curtes (procés molt manual)

Comparació amb els plàstics#

En aquest gràfic [Fau14a] podem fer-nos una idea global de la densitat i resistència a la tracció dels compòsits comparats amb els plàstics:

Futur: el reforç amb nanotubs#

Ja vam comentar que els nanotubs de carboni tenen molt bones propietats mecàniques, elèctriques i tèrmiques. Poden arribar a tenir una resistència de 600 MPa.

Aquestes estructures en forma de tub amb unes dimensions iguals o inferiors al nanòmetre permeten un reforça altament configurable: sentit dels esforços, més o menys reforçat… Per ara és una tecnologia molt cara pel procés d’obtenció i la dificultad de dispersió.