Recursos Taller#

Pàgina en desenvolupament

Encara estem treballant en aquest document.
Esperem oferir-vos properament el seu contingut.
Disculpeu les molèsties.

Reciclatge plaques AXE092#

Serial plotter#

'Serial plotter, 9600 bauds (PIAXE 08M, 08M2)
setfreq m8
inici:    
		readadc 1,b1
		readadc 2,b2
		b3=0
		if pin3=0 then label10
		b3=255
label10:
		readadc 4,b4
		sertxd (#b1,",",#b2,",",#b3,",",#b4,13,10)
		goto inici

Script python per servir les dades#

Amb aquest script podeu llegir les dades http://127.0.0.1:5000/

Si e n executar-lo teniu problemes amb Flask (ImportError: cannot import name “json” from “itsdangerous”) llegiu aquest post

import serial
from flask import Flask, render_template
app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def lab():
  ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600, timeout=1)
  line = ser.readline()
  line = ser.readline()
  n=line.decode('ascii', errors='replace')
  return n

if __name__ == '__main__':
  app.run(debug = True)

Programari accessible amb Internet Archive#