Eletrònica de potència. Tiristors

Contents

Eletrònica de potència. Tiristors#

Pàgina en desenvolupament

Encara estem treballant en aquest document.
Esperem oferir-vos properament el seu contingut.
Disculpeu les molèsties.

Un tiristor és un dispositiu semiconductor amb 4 capes alternades (NPNP o PNPN). El seu nom prové de la unió de les paraules tiratró i transistor. Son dispositius unidireccionals (SCR) o bidireccionals (TRIAC, DIAC). S’utilitzen intensament en el camp de l’electrònica de potència, especialment en corrent altern.

SCR#

Un rectificador controlat de silici o SCR (Silicon Controlled Rectifier) té tres connexions: ànode, càtode i porta (gate). Si no s’aplica tensió a la porta no s’inicia la conducció. Una vegada que la tensió a la porta, el SCR condueix i no s’atura, fins-i-tot treient la tensió a la porta, fins que el corrent a la càrrega sigui 0:

Hide code cell source
%%html
<iframe src="https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxABZiQkFIaBTAWjDACgwsQUFDwM+PPtgQooIFsWjFRKbCmJ4KkLCKSTpslBQphthSITzkYkCKfxi6bAE7de-QQ9Zj61gEr2+LryDz16CGVuAPEYBDYAExBsI248PHjElASYkEiGADMAQwBXABsAFzYAc18RMSEYpTC2AHdfTmFICkcoepi4tETY5NTIDgxW3pCelvAdcTB-AOgMMhAAFRsASxKShjsANQB7IuyNth3uEEJW+mVSEKhoc5OxbDYgA" width="800" height="600"></iframe>

DIAC#

És un díode bidireccional que condueix tan sols quan es supera la seva tensió de sortida i mentre el corrent circulant no sigui 0. Típicament s’utilitza per disparar els TRIACs.

TRIAC#

Equivalent a dos tiristors en anti-paral·lel i amb les portes comunes, permet circular el corrent quan es dispara per la porta, ja sigui amb tensió positiva o negativa, mentre el corrent circulant no sigui 0. Així podem realitzar circuits de control de fase, regulant la potència subministrada a una càrrega en AC:

Hide code cell source
%%html
<iframe src="https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWECAc0BsBOFCAsBmSTXMAdiOUmUuQFMBaMMAKAHNx90qEAmFDrsly4oUZgHdwPdCJ6keAqnIWRmAJykyQyzSIIrwkMrmYAlcGBSz5FztptUIgsFmjkE6ObiulSYEVSB0AjMPJDoivYKYPhgCrz8QUYQMHD8YHAgAGYAhgA2AM60zADGuiD65QmiqfBGFdC4kKQymLF8qDEpsEZsVXxVwjWhkPjllTEDldyZGXXwIIRQsCyWEExWUeU6SpAe0EzhuOj4+CgtEXNSQQGNzAD2i4sG3uhI+GGL0AYKY-jMZ20IAAYilDEowplGCAAAoACxyRQAOgUAML3AB2ABc1Pc8swgA" width="800" height="600"></iframe>

Utilitzant un circuit detector de zero i optoacopladors especials (fixeu-vos en el video com s’ha substituit el DIAC per l’optoacoplador que porta un DIAC fotosensible integrat) podem controlar el TRIAC amb un Arduino:

Hide code cell source
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('Ow7a0vSE5CU')