Energia química

Energia química#

Com sabeu les reaccions químiques porten associades intercanvis d’energia. Bon exemple són els petards de la revetlla de Sant Joan.

Nosaltres estarem especialment interessats en l’energia produïda en la combustió de gas, carbó i d’altres combustibles. La calor produïda típicament és de la forma

\(Q = m \ p_c\)

On \(p_c\) és el poder calorífic

si dividim pel temps

\(P = \dot{m} \ p_c\)

Es interessant definir el consum específic com

\(c_e \equiv \Large \frac{combustible \ utilitzat \ en \ g}{energia \ produïda \ en \ kWh}\)

)