Energia radiant

Energia radiant#

La llum és una forma de radiació. Com les microones. O la radiació γ que emeten algunes substancies radioactives. Els seus fotons, com va postular Einstein a l’article pel qual va guanyar el premi Nobel de Física, tenen una energia proporcional a la seva freqüència:

\(E = h \nu\)

On h és la constant de Planck.

Aquesta radiació està formada por ones electromagnètiques, on es propaguen variacions dels camps elèctric i magnètic, a la velocitat de la llum. L’espectre electromagnètic és molt divers, com podeu observar a la taula