Materials tecnològics. Metal·lúrgia

Contents

Materials tecnològics. Metal·lúrgia#

Pàgina en desenvolupament

Encara estem treballant en aquest document.
Esperem oferir-vos properament el seu contingut.
Disculpeu les molèsties.

Com podreu esbrinar, molts són el materials utilitzats i diversos els processos d’obtenció d’aquests materials i les formes de conformar-los.

Farem una revisió dels més utilitzats o interessants, aprofundint en aquells aspectes rellevants que permetin tenir una visió de conjunt per aconseguir aquella cultureta imprescindible que tot enginyer o científic ha de tenir. Naturalment, des d’un punt de vista subjectiu d’aquest autor.

Metal·lúrgia#

Els metalls ocupen un lloc privilegiat, han estat claus en el desenvolupament de la nostra societat. Només cal recordar els darrers períodes prehistòrics: edat del coure, edat del bronze, edat del ferro.

Arribar al ferro és un altre nivell. La seva abundància, propietats i tractaments el converteixen en un material d’ús quotidià, encara avui en dia. No és d’estranyar que dins de la ciència de materials el seu estudi tingui nom propi, la siderúrgia.

Hide code cell source
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('ZxJUsVQs6_k')