Aplicacions de les resistències#

Recordem les lleis bàsiques

\[ I = \frac{U}{R}\]
\[P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R\]

Producció de calor#

Al tema anterior ja hem vist un exemple. Típicament s’utilitzen fils que moltes vegades s’enrotllen en anti-inductiu (el fil es doblega per la meitat, d’aquesta manera no fa d’electroimant ni provoca interferències radioelèctriques (RFI)

\[P = \frac{U^2}{R}\]

Limitació d’intensitat#

\[ I = \frac{U-U_{led}}{R}\]

Consigna de tensió#

\[V_{out}= \frac{R_2}{R_1+R_2} \cdot 5\ V\]

Exemples d’aplicació#

Comparació amb la resistència d’una NTC.

Un potenciòmetre pot reemplaçar les dues resistències. És una connexió que estem acostumats a veure al taller si treballem amb entrades analògiques d’un microprocessador, com l’Arduino

De vegades hem de limitar la intensitat de mostreig, com ara quan polaritzem un transistor amb la sortida

Veiem en un simulador com varia el voltatge en funció de la temperatura:

Hide code cell source
%%html
 <iframe src="https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgDOB0YzCsICMZICYaoOyYMxgByoBsAnCZiHBAlZQKYC0iiAUAA4gAsiRI6+XHn3wCc4cCwBufThFRxeqWUky8IEZQnVQ4LAE4gc6PgUPHUI8clgsctIxEQWzc049gQcRMAgbLEtCg4zCQgACp0ALZsdHoAhgAuAK56dCwA7i4mAtyKbhkyjqqFSM5gBUqOzg6lAuWZlXwKJRZ1FcqtWZ31XZa5wm1AA" width=800 height="425"></iframe>