Formes d’energia. Transformacions energètiques

Formes d’energia. Transformacions energètiques#

Formes d’energia#

L’energia es presenta en diferents formes, entre les quals pot transformar-se mitjançant un treball. Algunes d’aquestes formes d’energia són:

  • Energia cinètica, la que té un cos a causa del seu moviment

  • Energia potencial, la que té un cos a causa de la seva alçada

  • Energia elèctrica, produïda pel moviment de les càrregues elèctriques

  • Energia tèrmica, la que té un cos a causa de la seva temperatura

  • Energia química, la que té un cos a causa dels enllaços entre els seus àtoms

  • Energia nuclear, la que té un cos a causa de la unió de les partícules dels seus nuclis atòmics

  • Energia radiant, transportada per les radiacions electromagnètiques

  • Energia sonora, que respon a les ones de pressió que es desplacen

Transformacions energètiques#

Ja hem dit reiteradament que l’energia es transforma. Moltes vegades de forma industrial, com la transformació d’energia química del combustible en energia elèctrica a les centrals tèrmiques, o de forma domèstica, com la transformació d’energia elèctrica en llum al monitor del teu ordinador. Algunes vegades es tracta de processos astronòmics, com l’emissió de radiació infraroja de Júpiter pel seu col·lapse gravitatori. D’altres vegades a petita escala, com la transformació de l’energia sonora en elèctrica a un micròfon.

Al quadre es pot veure la diversitat de transformacions amb alguns exemples:

Produïda ►
▼ Consumida

mecànica

elèctrica

tèrmica

química

nuclear

radiant

sonora

mecànica

Biela / manovella
Canonada forçada

Dinamo
Alternador
Piezoelèctric

Fregament

Reacció química

Bombardeig neutrons
Estrella

Làser He-Ne

Piano

elèctrica

Motor CC
Piezoelèctric

Transformador

estufa

bateria

Accelerador de partícules

Bombeta
Sincrotró

Altaveu
Piezoelèctric

tèrmica

Motor Stirling

Efecte Peltier

Reacció química

Reactor de fusió

Ferro roent
Cos negre

Cocció

química

Motor 4T

Pila
Bateria

Cremador

Reacció química

Fosforescència

Explosió

nuclear

Emissió α

Pila betavoltaica

Reactor nuclear

Bomba de cobalt

Reactor reproductor

Reactor nuclear

Bomba atòmica

radiant

Molí solar

Fotovoltaica

Forn solar
Microones

Fotosíntesis

Ressonància Mössbauer

Fluorescència

sonora

Enregistrament gramofònic

Micròfon
Piezoelèctric

Desestabilització estat metaestable