Trucs GNU/Linux

"En el taller del sabio hasta las virutas tienen valor"

Leonardo da Vinci

Imprimir calendaris amb pcal

En un món cada vegada més digital de vegades volem apuntar en paper la nostra agenda

Amb pcal podem generar calendaris PostScript, i amb ps2pdf convertir-los a PDF:

pcal -a ca -F 1 4 2020 3 |ps2pdf - 2T2020.pdf

Importar arxius Cuaderno digital Inves

Podem utilitzar el Cuadeno digital Inves per prendre apunts i desar a la SD la feina. Des de Windows ha estat fàcil llegir ls fitxers de la SD, però no tant des de Linux

Fa temps vaig aconseguir de rebaixes un Cuaderno Digital de Inves, un sistema que permet prendre apunts i digitalitzar-los.

El problema és que, si bé en connectar l'aparell a l'ordinador aquest es podia utilitzar com a tableta digitalitzadora, i poder accedir a les diferents carpetes com si fos un pendrive USB, no era capaç de llegir els arxiu emmagatzemats.

Podem aprofitar els arxius .TOP que genera aquest aparell amb un script PERL que fa la conversió d'arxius a SVG. Una vegada que tenim aquesta informació en un format conegut no és difícil fer una conversió amb inkscape a PNGs o PDFs des de la linía d'ordres, que podem juntar en un unic PDF amb pdftk.

Amb tot això tenim tres scripts, que recomano desar a /usr/local/bin:

Reduir el pes dels fitxers PDF

Moltes vegades els programes, especialment els que incorporen fotografies, generen PDFs que ocupen molt espai. GhostScript pot ser la solució per reduir la seva mida.

Font: internetLan i Nauj Gómez

Amb el GhostScript instal·lat obrim el terminal a la carpeta on es troba l'arxiu i executem:

gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/ebook -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=pdf_reducido.pdf pdf_original.pdf

Amb -dPDFSettings ajustem la qualitat i pes de la sortida:

Dreceres de teclat al terminal

La majoria d'usuaris saben que amb TAB podem autocompletar ordres i noms de fitxer, o amb les fletxes UP i DOWN navegar per l'històric. Però oblidem moltes altres drecres de teclat molt interessants.

Font: Blog Bitix

CTRL+r: Ens permet fer cerques a l'històric d'ordres, teclejant part de l'ordre que busquem

CTRL+k: Esborra des de la posició del cursor fins al final de línia

CTRL+a: Porta el cursor a l'inici de la línia

CTRL+e: Portar el cursor al final de la línia

CTRL+l: Neteja el terminal (ordre clear)

Pissarra per a aules virtuals

La combinació tableta gràfica/Xournal permet disposar d'una còmoda pissarra virtual

Una bona eina per la nostra aulavirtual amb jitsi és el "cuaderno digital inves".

Amb xournal puc explicar com si tingués una pissarra i després compartir el document generat amb pdf.

Crec que aquest perifèric ja no es troba al mercat, però si busqueu per internet "cuaderno digital inves" el podreu trobar per 20€

El "IOGEAR Mobile Digital Scribe" també funciona perfectament com a tableta digitalitzadora. Només cal canviar al script la identificació del dispositiu per "Pegasus Technologies Ltd. NoteTaker FW Ver 3.03"

Si tens dos monitor pots limitar l'abast del llapis al monitor de l'esquerra, on tinc xournal a pantalla completa, amb xinput:

#!/bin/bash
xinput set-prop ' Digital Ink Pad' 'Coordinate Transformation Matrix' 0.4 0 0 0 1 0 0 0 1

La Coordinate Transformation Matrix transforma les coordenades de la tableta a pantalla. La meva trasformació és:

0.400
010
001

Si necessiteu ajustar els paràmetres de xinput feu una ullada a https://wiki.ubuntu.com/X/InputCoordinateTransformation.

Fins i tot podeu girar la tauleta.

Jo només he reduït l'abast horitzontal, d'aquí el factor 0.4 al primer valor de la matriu. Així la tableta queda limitada al monitor esquerra, on tinc xournal. Potser només us caldrà tocar aquest valor.

Realment Xournal és una eina molt completa. Ens permet inserir imatges, inserir text des del teclat, resaltar zones, escriure amb el llapis de la tauleta, recolocar cada un dels elements, treballar per capes, afegir pàgines ...