Recursos en línia

"Si no puedes serrar con una lima o limar con un serrucho, entonces no serás un buen experimentador."

Agustin Jean Fresnel (1788-1827)

Desmos: entorn matemàtic amb calculadora gràfica

Alternativa a GeoCebra, molt interessant per fer gràfiques de problemes PAU de Tecnologia Industrial

Amb desmos podem treballar gràfiques amb restriccions de domini, tabulació de valors, canvi dinàmic de paràmetres...

Molt fàcil d'utilitzar, amb tutorials de les eines més interessants. El tema regressions de dades experimentals està genial. Permet fer activitats per l'alumne i fer logging amb el compte de Google, però no és imprescindible.

Jo utilitzo molt l'opció de fer una gràfica amb restriccions, duplicar-la i obtenir uns valors discrets per guiar els alumnes a fer els problemes PAU de Tecnologia Industrial.

Repl.it: entorn virtual de programació

Permet tenir fins 200 alumnes amb el seu espai de treball propi de 100MB de forma gratuita

Amb repli.it podem treballar la programació en més de 50 llenguatges: python, HTML+CSS+JS, C++, JAVA, BASIC, LUA ...

Si ets professor t'interessarà la seva plataforma molt semblant a Google Classroom o TinkerCAD: podem tenir diferents cursos i assignar i corregir les tasques

A nivell particular també podràs accedir gratuitament i teni els teus entorns de treball

w3schools: Tutorials i referència de HTML, CSS, JS, SQL, PHP, Python, Java, C++ ...

Amb molts exemples interactius, permet provar el teu codi

Amb w3schools tindrem una extensa referència de com programar pàgines web, tant al navegador com al servidor.

Molt interessant la seva biblioteca CSS que permet donar ràpidament estil a les nostres pàgines. Si la utilitzem conjuntament amb la seva biblioteca JS podem crear pàgines dinàmiques molt potents.

El seu W3Schools How To ens resoldrà molts problemes a l'hora de crear pàgines interactives.

BlocksCAD: Disseny 3D amb llenguatge de blocs

Per acostar OpenSCAD als mes menuts

Amb BlocksCAD podem dissenyar en 3d utilitzant un llenguatge de blocs, tipus Scratch.

Molt interessant per fer dissenys per impressores 3D amb la canalla

A més de generar el fitxer STL, ens genera el codi OpenSCAD, ja que està basat en aquest programa i la sintaxi és semblant.

Remove Image Background: eliminar el fons de les fotos

Molt fàcil d'utilitzar, obtindrem retrats de persones amb un fons transparent

Amb Remove Image Background podrem eliminar el fons de les nostres fotografíes.

Molt interessant per afegir retrats de persones a les nostres pàgines web o incloure aquests retats a altres imatges. Els resultats soón sorprenents.

JSON Editor Online: editor fitxers JSON

Ens permet manipular fitxers de dades JSON

Amb JSON Editor Online podrem manipular fitxers JSON.

Molt interessant per fer fitxers de dades JSON per a les nostres pàgines amb JS. Podem filtrar, copiar, esborrar ...

CSVJSON: convertir fitxers CSV a fitxers JSON

Ens permet manipular convertir fitxers CSV a JSON

Amb CSVJSON podrem convertir fitxer en format CSV a fitxers JSON.

Molt interessant per, a partir de fitxers de text pla amb registres a cada línia i valors separats per comes (CSV), fer fitxers de dades JSON per a les nostres pàgines amb JS.

Recordeu que tots els programaris de fulls de càlcul (LLibreCalc, OpenCalc, Google Sheets, Excel ...) permeten exportar els fulls de càlcul com a CSV.

A la mateixa pàgina trobareu altres eines per fer la conversió inversa (JSON a CSV), validar o donar format als fitxers JSON ...

RegExr: entenen les expressions regulars

Ens permet aprendre, construir i provar expressions regulars

Amb RegExp podrem provar expressions regulars.

Un dels temes més complicats tan per ensenyar com a dominar es lùs de las expressions regulars a programació i administració de sistemes.

Aquesta eina és molt útil ja que ens permet provar si l'expressió regular que hem construit fa el que vol´iem realment.

També et descriu cada part de l'expressió que estàs construint i porta molts exemples i una referència molt completa