Recursos en línia

"Si no puedes serrar con una lima o limar con un serrucho, entonces no serás un buen experimentador."

Agustin Jean Fresnel (1788-1827)

OneCompiler

Executar codi en línia

Amb OneCompiler podem executar codi amb diversos llenguatges amb un navegador web.

Molt fàcil d'utilitzar, permet treballar en més de 60 llenguatges de programació com ara Java, Python, Octave, R, C, C++, NodeJS, Javascript o HTML

Permet identificar-se amb comptes GMail, de forma que tindrem accés a tots els codis que hem treballat. També podem incloure el sistema en un iframe o carregar un codi en l'editor amb un simple enllaç. Fins i tot permet crear organitzacions i oferir reptes als alumnes.

Yasp

Emulador Z80

Amb Yasp podem executar codi assembler del Z80.

El debugger permet visualitzar els registres, la RAM i la ROM, té uns leds, polsadors i potenciòmetre connectats.

Wokwi

Simulador de projectes Arduino

Amb Wokwi podem executar codi arduino i simular diversos projectes.

El sistema permet connectar diferents perifèrics i utilitzar altres microcontroladors compatibles, com ara el ESP32.

Circuit

Simulador electrònic

Amb Circuit podem simular circuits electrònics amb un navegador web.

La darrera versió funciona amb javascript,de forma que funciona perfectament a qualsevol dispositiu.

Porta un conjunt de circuits típics ja dissenyats. Permet utilitzar controls (sliders) per variar valors del components en temps real. També pots crear un enllaç amb el disseny del nostre circuit.

HiveMQ

Client MQTT WebSocket

Amb HiveMQ podem testejar el protocl MQTT amb un navegador web.

Molt fàcil d'utilitzar, necessita que el servidor MQTT accepti el protocol WebSockets

CyberChef

Manipular cadenes de caracters de forma fàcil

Amb CyberChef podem manipular fàcilment cadenes de caràcters amb moltes funcions i crear receptes. que podem compartir com a enllaç web.

Molt fàcil d'utilitzar, en aquesta imatge veiem com comprimir codi HTML per incloure'l eficientment en codi Arduino com a un vector const uint8_t (caldria eliminar la coma inicial):

Podem compartir les nostres receptes deixant buida l'entrada i copiant la URL que ens queda.

SVG Gradient Map Filter

Filtrats cromàtics d'imatges

Amb SVG Gradient Map Filter podem provar diferents filtrats cromàtics sobre les nostres imatges i desar el resultat.

També ens genera el codi SVG del filtre per aplicar amb CSS a les nostres pàgines web.

Veiem un exemple:

<svg viewBox="0 0 480 320">
 <filter id="golden-x-rays" x="-10%" y="-10%" width="120%" height="120%" filterUnits="objectBoundingBox" primitiveUnits="userSpaceOnUse" color-interpolation-filters="sRGB">
  <feColorMatrix type="matrix" values="1 0 1 0 0
                     1 0 0 0 0
                     1 0 0 0 0
                     0 0 0 1 0" in="SourceGraphic" result="colormatrix"/>
  <feComponentTransfer in="colormatrix" result="componentTransfer">
   <feFuncR type="table" tableValues="0.98 1 0.94"/>
   <feFuncG type="table" tableValues="1 0.98 0.44"/>
   <feFuncB type="table" tableValues="0.91 0.43 0.02"/>
   <feFuncA type="table" tableValues="0 1"/>
  </feComponentTransfer>
  <feBlend mode="normal" in="componentTransfer" in2="SourceGraphic" result="blend"/>
 </filter>
 <image xlink:href="https://agora.xtec.cat/iespviana/wp-content/uploads/usu1199/2018/06/IMG_20180617_235230.jpg" width="100%" x="0" y="0" height="100%" filter="url(#golden-x-rays)"></image>
</svg>
	 

Jupyter notebook: webIDE per treballar amb python

Amb jupyter podem fer càlcul científic amb python i documentar-ho

Amb jupyter podem fàcilment fer càlculs científics amb python i incloure una documentació de luxe, ja que permet afegir comentaris, fins i tot amb Markdown i Latex, amb una visualització molt agradable.

Jupyter no és limita al treball amb Python: el seu nom, a més a més d'homenatjar Galileu, és una abreujatira de JUlia, PYThon i R. A més a més, permet exportar el document a PDF, HTML ...

El millor es instal·lar l'entorn al vostre ordinador GNU/Linux, però el podem testar en línia

HTML Table Scraper

Extreure dades de taules HTML i obtenir un fitxer CSV

Amb HTML Table Scraper podem extreure dades d'una pàgina web que estiguin formatades com a taules HTML i baixar un fitxer CSV amb aquestes dades, que podem importar a un full de càlcul, una base de dades SQL ...

Molt fàcil d'utilitzar, si hi ha més d'una taula les extreu totes i pots seleccionar quina vols exportar. Si diferents columnes tenen un valor comú, repeteix el valor per a cada columna, com veureu a l'exemple de la imatge

Desmos: entorn matemàtic amb calculadora gràfica

Alternativa a GeoCebra, molt interessant per fer gràfiques de problemes PAU de Tecnologia Industrial

Amb desmos podem treballar gràfiques amb restriccions de domini, tabulació de valors, canvi dinàmic de paràmetres...

Molt fàcil d'utilitzar, amb tutorials de les eines més interessants. El tema regressions de dades experimentals està genial. Permet fer activitats per l'alumne i fer logging amb el compte de Google, però no és imprescindible.

Jo utilitzo molt l'opció de fer una gràfica amb restriccions, duplicar-la i obtenir uns valors discrets per guiar els alumnes a fer els problemes PAU de Tecnologia Industrial.

Repl.it: entorn virtual de programació

Permet tenir fins 200 alumnes amb el seu espai de treball propi de 100MB de forma gratuita

Amb repli.it podem treballar la programació en més de 50 llenguatges: python, HTML+CSS+JS, C++, JAVA, BASIC, LUA ...

Si ets professor t'interessarà la seva plataforma molt semblant a Google Classroom o TinkerCAD: podem tenir diferents cursos i assignar i corregir les tasques

A nivell particular també podràs accedir gratuitament i teni els teus entorns de treball

w3schools: Tutorials i referència de HTML, CSS, JS, SQL, PHP, Python, Java, C++ ...

Amb molts exemples interactius, permet provar el teu codi

Amb w3schools tindrem una extensa referència de com programar pàgines web, tant al navegador com al servidor.

Molt interessant la seva biblioteca CSS que permet donar ràpidament estil a les nostres pàgines. Si la utilitzem conjuntament amb la seva biblioteca JS podem crear pàgines dinàmiques molt potents.

El seu W3Schools How To ens resoldrà molts problemes a l'hora de crear pàgines interactives.

BlocksCAD: Disseny 3D amb llenguatge de blocs

Per acostar OpenSCAD als mes menuts

Amb BlocksCAD podem dissenyar en 3d utilitzant un llenguatge de blocs, tipus Scratch.

Molt interessant per fer dissenys per impressores 3D amb la canalla

A més de generar el fitxer STL, ens genera el codi OpenSCAD, ja que està basat en aquest programa i la sintaxi és semblant.

Remove Image Background: eliminar el fons de les fotos

Molt fàcil d'utilitzar, obtindrem retrats de persones amb un fons transparent

Amb Remove Image Background podrem eliminar el fons de les nostres fotografíes.

Molt interessant per afegir retrats de persones a les nostres pàgines web o incloure aquests retats a altres imatges. Els resultats soón sorprenents.

JSON Editor Online: editor fitxers JSON

Ens permet manipular fitxers de dades JSON

Amb JSON Editor Online podrem manipular fitxers JSON.

Molt interessant per fer fitxers de dades JSON per a les nostres pàgines amb JS. Podem filtrar, copiar, esborrar ...

CSVJSON: convertir fitxers CSV a fitxers JSON

Ens permet manipular convertir fitxers CSV a JSON

Amb CSVJSON podrem convertir fitxer en format CSV a fitxers JSON.

Molt interessant per, a partir de fitxers de text pla amb registres a cada línia i valors separats per comes (CSV), fer fitxers de dades JSON per a les nostres pàgines amb JS.

Recordeu que tots els programaris de fulls de càlcul (LLibreCalc, OpenCalc, Google Sheets, Excel ...) permeten exportar els fulls de càlcul com a CSV.

A la mateixa pàgina trobareu altres eines per fer la conversió inversa (JSON a CSV), validar o donar format als fitxers JSON ...

RegExr: entenen les expressions regulars

Ens permet aprendre, construir i provar expressions regulars

Amb RegExp podrem provar expressions regulars.

Un dels temes més complicats tan per ensenyar com a dominar es lùs de las expressions regulars a programació i administració de sistemes.

Aquesta eina és molt útil ja que ens permet provar si l'expressió regular que hem construit fa el que vol´iem realment.

També et descriu cada part de l'expressió que estàs construint i porta molts exemples i una referència molt completa