Comunicacions BlueTooth

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca
Gràcies al mòdul JY-MCU Arduino Bluetooth Wireless Serial Port Module tenir comunicat el nostre PICAXE per BlueTooth hauria de ser tan fàcil com configurar un port sèrie. Hem d'establir el protocol a 9600-N-8-1, que és la configuració per defecte d'aquest mòdul.
Podem alimentar-lo de 3,6V a 6V. Per defecte, la clau d'aparellament BlueTooth és 1234. I trobarem moltes aplicacions Android (moltes pensades per a Arduino però que ens faran un molt bon servei per als nostres PICAXEs) per fer servir el nostre mòbil o tablet com a comandament a distància o monitor de dades.

A mi m'agrada especialment microController BT, que et permet dissenyar un panell de control/monitorització gràfic:


Aquí us deixo el codi per recollir dades de 3 sensors d'un PICAXE-08M2:

setfreq m16	'terminal a 19200 baud
main:
	readadc B.3, b0
	serout B.0, T9600_16, (201,0,b0) 
	readadc B.4,b0
	serout B.0, T9600_16, (202,0,b0) 
	readtemp C.0,b0
	serout B.0, T9600_16, (203,0,b0) 
	pause 100
	goto main

Però treballar a 9600 bauds no és tan fàcil en la pràctica. Ho podem aconseguir en alguns PICAXEs, especialment en els mes nous (M2 i X2) pujant la velocitat de rellotge, que afecta a altres instruccions.

El que podem fer és modificar la velocitat del mòdul JY-MCU Arduino Bluetooth Wireless Serial Port Module. Això es pot fer connectant-se per la banda TTL amb un terminal de dades i enviant els codis Hayes AT necessaris. Per a això jo he utilitzat el JY-MCU USB Serial Port Adapter Download Line Arduino i amb una placa breadboard he fet les connexions

USB BT
GND GND
VBUS VCC
TXD RXD
RXD TXD


I, des d'un terminal de dades amb els paràmetres actuals (per defecte 9600N81), escrivim:

> AT
OK
> AT+BAUD2
OK2400

Ara, el programa pot ser molt més senzill pels alumnes, i podem utilitzar PICAXEs vells que no permeten velocitats tan altes de transmissió:

main:
	readadc B.3, b0
	serout B.0, T2400_4, (201,0,b0) 
	readadc B.4,b0
	serout B.0, T2400_4, (202,0,b0) 
	readtemp C.0,b0
	serout B.0, T2400_4, (203,0,b0) 
	pause 100
	goto main
També li podem canviar el nom BT (per defecte LINVOR) i el PIN d'aparellament (per defecte 1234)


A l'octubre de 2012 vaig presentar una ponència al Robolot explicant la meva experiència a l'aula amb aquest mòdul:


Aquell mateix any vaig tenir el plaer de tutoritzar el Treball de Recerca d'en Víctor Gonźález, centrat en el desenvolupament de l'aplicació Android bluePicaxe que permet rebre, graficar i enregistrar dades rebudes via BlueTooth des de sistemes de captura basades en PICAXE i Arduino.Tornar a l'índex